Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng

Giảm bớt nỗi lo viện phí, giúp Người Được Bảo Hiểm an tâm điều trị khi không may mắc bệnh lý nghiêm trọng

Chi phí để chữa trị cho các bệnh lý nghiêm trọng thường rất tốn kém, ảnh hưởng nhiều đến các kế hoạch gia đình bạn nếu không có được những khoản tài chính dự phòng. Với mức phí vừa phải, sản phẩm bổ trợ này khi được đính kèm với các sán phẩm chính sẽ mang đến cho bạn sự bảo vệ đầy đủ cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Quyền lợi hấp dẫn:

Bảo hiểm lên đến 134 bệnh lý nghiêm trọng cho cả 3 giai đoạn

  • Giai Đoạn Sớm 25% số tiền bảo hiểm,lên đến 500 triệu cho mỗi bệnh và có thể yêu cầu chi trả tối đa 4 lần cho các bệnh khác nhau.
  • Giai Đoạn Giữa 50% số tiền bảo hiểm, lên đến 1 tỷ đồng cho mỗi bệnh và có thể yêu cầu chi trả tối đa 2 lần cho các bệnh khác nhau trừ đi Quyền lợi BLNT giai đoạn sớm cho cùng một bệnh đã chi trả trước đó.
  • Giai Đoạn Cuối 100% số tiền bảo hiểm, Trừ đi Quyền lợi BLNT giai đoạn sớm và giai đoạn giữa cho cùng một bệnh đã được chi trả trước đó
  • Bệnh lý Nghiêm Trọng Theo Giới Tính Trả thêm 25% số tiền bảo hiểm

    Alo tư vấn
    icons8-exercise-96 chat-active-icon